Do zadań naszych specjalistów należy sporządzanie:

 • Umów o pracę, dzieło, zleceń
 • Świadectw pracy
 • Wszelkich zaświadczeń dla pracowników
 • Ustalanie uprawnień urlopowych, prowadzenie dokumentacji kart urlopowych, planów urlopowych, ekwiwalentów za urlop
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, harmonogramów czasu pracy
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji dla pracowników i ich rodzin (zarejestrowanie, wyrejestrowanie, deklaracje, raporty), przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (choroba, urlop macierzyński);
 • Ewidencja badań lekarskich oraz ich aktualności
 • Ewidencja szkoleń BHP, przeciwpożarowych oraz ich aktualności
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określanych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego.
 • Kompleksowe prowadzenie Akt osobowych.
 • Ustalanie kapitału początkowego.
 • Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o emerytury i renty do odpowiednich organów.

Już dziś zadzwoń do nas i zapytaj o naszą ofertę (+48) 515 042 012